Hlavné ciele občianskeho združenia LA-VI-NA

Využitie voľného času mladých ľudí v Záriečí, príprava komunitných projektov
pre budovanie medziľudských vzťahov, budovanie vzťahu k prírode, spolupráca, prevádzka
nízkoprahového centra pre mladých, vytvorenie možností pre stretávanie sa, duchovný rast mládeže, športové, záujmové a kultúrne aktivity pre mladých, odbúravanie medzigeneračných rozdielov.

Činnosť občianskeho združenia LA-VI-NA

Organizácia rozvojového programu pre miestne komunity.
Tábory, eventy, schôdzky v prírode.
Udržiavanie altánkov a iných obecných miest pre komunity.
Spievanie piesní a rozjímanie nad Bibliou.

Naše projekty

Hliadka Royal Rangers Záriečie s hrdosťou predstavuje drevený altánok, ktorý sme s láskou postavili na kopci pri čerešni - ideálnom mieste pre deti, aby si vychutnali hry a dobrodružstvá v prírode, akoby boli v ich vlastnom malom domčeku. Altánok nielenže poskytuje útočisko pred slnkom počas letných dní, ale stal sa aj obľúbeným miestom pre pikniky, zamyslenia a nezabudnuteľné chvíle všetkých ľudí z okolia. Práve tu sa môžu deti učiť o prírode a skautských zručnostiach.

Náš druhý projekt, skautská klubovňa, ktorú láskavo nazývame "brloh", je dokonalým útočiskom pre našich mladých skautov počas daždivých a chladných dní, poskytujúc teplý a suchý priestor pre stretnutia, vzdelávanie a spoločenské aktivity. Klubovňa je vybavená všetkým potrebným pre skautské aktivity, od kachľového sporáka na drevo až po vzdelávacie materiály. Chceli sme vybudovať miesto, kde sa deti môžu cítiť bezpečne, zatiaľ čo rozvíjajú svoje fyzické a komunikačné zručnosti.

Oba projekty, altánok aj klubovňa, sú výsledkom tvrdej práce a odhodlania našich skautov a vedúcich, a sú dôkazom nášho záväzku poskytovať deťom zábavné a obohacujúce prostredie na učenie a rast v duchu kresťanských skautských hodnôt.

Sponzori LA-VI-NA

Vážení sponzori občianskeho združenia LA-VI-NA, chceli by sme vyjadriť našu hlbokú vďaku za Vašu štedrú podporu a príspevky, ktoré umožňujú realizáciu projektov ako je Royal Rangers. Vaša podpora je pre nás a pre rozvoj detí, ktoré sú súčasťou týchto programov, nesmierne dôležitá.

Vďaka Vám môžeme pokračovať v našej misii poskytovať deťom a mládeži bezpečné prostredie pre ich osobný rast, rozvoj zručností a budovanie charakteru. Vaša štedrosť nám umožňuje organizovať aktivity, ktoré formujú budúce generácie a pomáhajú im stať sa zodpovednými a aktívnymi členmi nášho cirkevného zboru a spoločnosti.

Veríme, že investícia do mladých ľudí je investíciou do budúcnosti a Vaša podpora je kľúčová pre naše úsilie. Sme hlboko vďační za každý príspevok, ktorý nám pomáha napĺňať naše ciele a vízie.

Ešte raz ďakujeme za Vašu štedrosť a dôveru v našu prácu. Tešíme sa na pokračovanie spolupráce a na všetky úspechy, ktoré nás spoločne čakajú.

S úctou a vďakou,

Občianske združenie LA-VI-NA

Naše aktivity podporili