Klub 2.0

Každú sobotu od 19:30 sa v našom cirkevnom zbore stretávajú aj mladí vo veku 18 - 26 rokov na stretnutiach Klubu 2.0 v zborovom dome, a to pri spoločnom štúdiu Božieho slova, chválach, zdieľaní a modlitbách. Okrem týchto pravidelných stretnutí chodia mladí počas roka aj na rôzne výlety, víkendové pobyty, lyžovačky a koncom leta býva aj oddychový tábor.