Zborový časopis Záriecké zvony

Zborový časopis Záriecké zvony vychádza mesačne už od roku 2002. Do domácností veriacich prínáša nielen informácie o živote zboru, ale i duchovný pokrm formou zaujímavého čítania. Pristor majú i domáci autori a pôvodná tvorba. Nechýbajú aktuálne oznamy cirkevného zboru a matrika.

Názov časopisu je odvodený od názvu znamej piesne Tí záriecké zvony prekrásne zvonia. Tri zvony v záriečskej zvonici, ktoré sa stali symbolom vytúženej evanjelickej slobody, mali ľudia vždy v úcte. Otcovia si pred úderom ich sŕdc snímali širák z hlavy a tak ľudia ich ospevovali v ľudovej piesni.

Archív časopisu Záriecké zvony

V príprave...