Pomôžte nám vytvoriť nový priestor pre budovanie komunity

Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu!

Ako to celé vzniklo?

V Záriečí sme s dievčatami objavili miestnosť bývalej školskej kuchyne. Dnes je
zanedbaná a špinavá, nikto ju nevyužíva. Potenciál tohto miesta je tak nevyužitý a to je veľká
škoda. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme ľudí spájať v zmysluplných aktivitách a
projektoch. Potrebujeme ich podporovať v tom, aby sa stretli pri dobrom jedle, rozprávali sa a upevňovali svoje dobré vzťahy. 

Preto sme sa rozhodli vytvorením príjemného prostredia v Záriečí vytvoriť možnosť tráviť čas spolu pri varení, pri príprave jedla a pri jedle alebo pri iných kreatívnych aktivitách.
Vybudovaný priestor bude teda multifunkčný, navrhnutý podľa vzorov z iných už osvedčených
projektov z väčších miest. Unikátnosťou tohto projektu bude realizácia v menšej obci a zapojenie komunity už vo fáze budovania klubovne.

Členovia Royal Rangers Záriečie