Domček pre decká

Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky. Žalm 133

Výsledok poctivej práce zručných mužov z okolitých dedín v spolupráci s LA-VI-NA, o.z. Miesto s nádherným výhľadom slúži verejnosti aj miestnym na oddych, chlapcom na rozvoj zručností, opekanie, stanovanie a krátke výlety do prírody.

Kde v Záriečí sa nachádza tento domček?

Domček sa nachádza na blízkom kopci 10 minút peši od evanjelickej fary v Záriečí.

Ako to celé vzniklo?

V Záriečí sme s našimi deckami našli nádherné miesto na opekanie, piknik, stanovačku, kemp. Je odtiaľ z kopca úžasný výhľad na celú dolinu, uprostred lúky tam stojí veľká čerešňa a doslova meter odtiaľ je pramienok čistej vody. Jedinou nevýhodou je, že tam treba chvíľku kráčať peši (čo je zase zdravé).
Rozhodli sme sa s deckami, že tam postavíme niekoľko drevených stavieb aby ste sa tam cítili ešte lepšie a mali si tam kde sadnúť (poprípade ľahnúť). Prijmite naše srdečné pozvanie.