Besiedka v Záriečí

Vitajte v našej útulnej a zábavnej besiedke pre deti vo veku 2 až 6 rokov!

STRETNUTIA DETÍ počas Služieb Božích v Záriečí prebiehajú nasledovne:
Každú 1. nedeľu v mesiaci sme spolu s rodinou v kostole.
V ostatné nedele sa na teba tešíme od 9.30 h., v besiedkovej miestnosti (za zborovou miestnosťou).

V zbore ECAV Záriečie veríme, že deti sú našou budúcnosťou, a preto sme vytvorili špeciálne miesto, kde vaše deti môžu objavovať, učiť sa a rásť s láskou a podporou nášho cirkevného zboru ECAV Záriečie.

Naša besiedka je miestom, kde sa vaše deti môžu plne zapojiť do zábavných aktivít, ktoré podporujú ich rozvojové schopnosti a kreativitu. S naším starostlivým personálom sa môžete cítiť úplne pokojne, že vaše deti sú v bezpečných rukách. Deti zažijú interaktívne hry, vzdelávacie aktivity a Biblické štúdium, ktoré podporuje ich duchovný, emocionálny a sociálny rozvoj.

Naša besiedka je navrhnutá tak, aby vaše deti mali priestor na hravé objavovanie sveta okolo seba. S dôrazom na vzdelávanie prostredníctvom hry a sústredením sa na hodnoty ako úcta, spolupráca a láska k druhým, chceme vytvoriť pevný základ pre budúce generácie.

Pridajte sa k nám v našej besiedke a vaše deti sa budú radovať z pravidelných dobrodružstiev a nových priateľstiev. Veríme v Pána Boha a veríme, že každé dieťa má obrovský potenciál. Pridajte sa k nám a nechajte vaše deti hrať sa s nami!

Tešíme sa na vašu účasť!

Besiedka v Zbore

V Zbore sa stretávajú deti a rodičia na nedeľnú besiedku, ktorá funguje v nedeľu, v dohovorenom čase. Čas upravujeme podľa potreby. Raz za mesiac sa konajú rodinné chvály, kde oslavujeme Pána Ježiša dospelí aj deti spoločne. Zvyčajne v čase od 16:00 do 18:00. Deň chvál je vždy vyhlásený v kostole.

Každé leto sa koná rodinný tábor v Tatrách v Račkovej doline. Zídu sa tu rodiny s deťmi od 0 rokov. Spoločne sa venujeme Božiemu slovu, chválam, modlitbám, ale tiež hrám, bicyklovaniu, turistike, výletom atď.

Na všetky vyššie uvedené akcie ste srdečne pozvaní. Potešíme sa novým členom i pracovníkom, ktorých povolá Pán Ježiš.