Zvonica v Záriečí

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Žalm 63,2

Zvonica bola postavená pri cintoríne v roku 1834. Táto nahradila drevenú z roku 1794. Nachádzajú sa tu 3 zvony na elektrický pohon. Pri významných sviatkoch, akým je napríklad pamiatka posvätenia chrámu sa zachováva tradícia ručného - charakteristicky rytmického zvonenia.