Zborový dom v Záriečí

Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky. Žalm 133

V rámci reštitučného zákona nám Obecný úrad v Záriečí vrátil kantorský byt, ktorý 40 rokov používala ZŠ ako školskú jedáleň. Budova bola vo veľmi zlom stave a zbor sa rozhodol prestavať ju na zborový dom. Ten v súčasnosti slúži celému zboru. V tzv. "hrade" sa konajú stretnutia mládeže, dorastu a iné zborové podujatia. Obnovený zborový dom posvätil 30. júla 1995 Pavol Uhorskai. Pri tejto príležitosti bola odhalená i pamätná doska tunajšiemu učiteľovi a kantorovi Jánovi Gerykovi, ktorý sa tu narodil. Na tabuli je napísané: "V tomto dome sa narodil 29.12.1892 Ján Geryk, ev. učiteľ, etnograf, folklorista a správca Slov. národného múzea". Autorom pamätnej dosky je Igor Mosný z Trenčína.