Večera Pánova

Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Matúš 26:27-28

Večera Pánova je po krste druhou sviatosťou v našej evanjelickej cirkvi. Ustanovená bola Pánom Ježišom Kristom a On sám stanovil aj jej viditeľné znaky. Slová ustanovenia máme v Biblii, v Evanjeliu podľa Matúša 26. kapitola 26-28: „Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ Večera Pánova je pokrmom a nápojom na posilnenie viery. Je pokrmom a nápojom pre večný život. V podobe posvätených darov – chleba a vína prijímame pravé telo a pravú krv nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa za nás obetoval na dreve golgotského kríža. Prijímaniu predchádza spoveď, ktorá sa u nás koná spoločne, kedy svoje hriechy a viny uznávameľutujeme a sľubujeme polepšiť si svoj život. Zároveň vyznávame, že veríme v odpustenie hriechov. Aby sme skrze rozhrešenie udeľené kňazom dosiahli Božie odpustenie, musí byť naša spoveď úprimná a pravdivá.

Pred spoveďou je dobrým zvykom zmieriť sa so svojimi blízkymi, požiadať ich o odpustenie. Večera Pánova môže byť vysluhovaná i v domácnosti, najmä pre imobilných a starších ľudí. (je potrebné kontaktovať zborového farára). Večera Pánova sa vysluhuje aj na filiálkach počas adventu a pôstu vždy po nešporných službách Božích.