Modlitby

A navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.
Jakub 5:16

Je zvykom, že pri vyššie uvedených príležitostiach (krst, sobáš, pohreb...), pri výročiach týchto príležitostí (výročie sobáša, výročie úmrtia...), či iných udalostiach (životné jubileum, ukončenie štúdia); vkladajú ľudia prosby a vďaky do spoločných príhovorných modlitieb cirkevného zboru na nedeľných službách Božích. Tieto príhovorné modlitby odrieka slova Božieho kazateľ a zakončujú sa spravidla spoločným odiriekaním modlitby Pánovej. Pri tejto príležitosti rodina môže obetovať milodar na cirkev pre potreby cirkevného zboru. Ohľadom príhovorných modlitieb kontaktujte zborového farára.