Misijné stredisko Nádej Vydrná

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28

Budova misijneho strediska nádej bola postavená v r. 1891 za farára Pavla Zocha a do roku 1948 slúžila ako ev. cirkevná škola. Po zoštátnení slúžila svojmu účelu len krátko a neskôr tu bola zriadená krajčírksa dielňa i mliekareň. Cirkevný zbrou získal budovu späť výmenou za iný pozemok v roku 1998 (na budovu sa totiž nevzťahoval reštitučný zákon, keďže bola obcou odpredaná). Po svojpomocnej prestavbe a rekonšturkicí, slúži toto dielo najmä ako ubytovacie zariadenie pre tábory, víkendové sústredenia ako i pre zborové účely. Ubytovacia kapacita je 22 lôžok v troch izbách. K dispozícií je veľká spoločenská miestnosť, kuchňa s vybavením a sociálne zariadenia. Nad kopci nad strediskom sa nachádza zvonica.