Kostol v Zbore

Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. Rimanom 10,15

Dňa 7. júla 1991 bol položený základný kameň stavby filiálneho chrámu Božieho v Zbore, ktorý posvätili br. konsenior Ján Zaťko a br. farár Miroslav Hvožďara. Autorom projektu bol Ing. arch. Jozef Lovíšek z Považskej Bystrice. Interiér je dielom architekta Horsta Anlaufa zo Stuttgartu. Posviacka kostola sa konala 17. mája 1992. Jednoloďový sieňový priestor kostola s priznanými konštrukciami krovu je osvetľovaný predovšetkým preskleným priečelím, pred ktoré autor postavil štvorcovú stenu s jednoduchým oltárom. Opačné svetlo prichádza z presklenej vstupnej steny pod sedlovou strechou, ktorá sa zdvíha do veže, ukončenej polvalcom strechy. Nad vchodom do kostola sa na veži nachádza reliéf Lutherovej ruže. Vo veži s hodinovým strojom sa nachádza jeden zvon (elektrifikovaný r.2011). Celému interiéru dominuje prírodné drevo. Oltár, kazteľnica i krstiteľnica je drevená. Na neveľkom chóre sa nachádza dvojmanuálový digitálny organ.