Kostol v Záriečí

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Žalm 84,11

Tolerančný kostol bez veže s trojstrannými emporami bol postavený v roku 1786. Čelná fasáda s vykrajovaným štítom bola doplnená malou vežičkou v roku 1856. Sakristia bola pristavená v roku 1986. V kostole bol renesančný oltár, ktorý záriecká cirkev kúpila z Maríkovej (ten zmizol počas prestavby kostola v 60. rokoch a našiel sa až 31.3.2014 v depozitároch SNM v Martine a Bratislave). Na chóre sa nacházda 1 manuálový, 9 registrový organ, ktorého pôvod sa odhaduje na začiatok 20. storočia (staviteľ nie je známy).