Konfirmácia

Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anjelmi.
Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
Lukáš 12:8,9

Konfirmácia naväzuje na Krst svätý. Deti, zastúpené pri krste krstnými rodičmi, musia pri konfirmácií potvrdiť krstnú zmluvu a pred celým cirkevným zborom vydať svedectvo svojej viery. Konfirmácia je teda slávnostným potvrdením krstnej zmluvy, pri ktorom konfirmandi sľúbia vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi a svojej evanjelickej a. v. cirkvi. Je súčasne prijatím mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi. 

Príprava na túto slávnosť spočíva v dvojročnej konfirmačnej príprave. Konfirmačná príprava začína v septembri, čo býva vyhlásované aj v rámci oznamov na hlavných službách Božích. Prihlášku na konfirmačnú prípravu dostávajú deti na náboženstve a rovnako je k dispozícií na fare. V našej cirkvi je konfirmácia potrebná k tomu, aby človek mohol pristupovať ku spovedi a večeri Pánovej, aby mohol byť krstným rodičom, aby mohol byť cirkevne sobášený. Konfirmovať možno i dospelého, pričom konfirmačná príprava prebieha formou individuálnych rozhovorov.