Fara v Záriečí

Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Rimanom 10,13

Terajšia budova evanjelickej fary (v poradí už tretia) bola posvätená a do užívania odovzdaná v roku 1974. Nahradila tak starú faru, z roku 1873, ktorá bola na bývanie nevyhovujúca. Projekt novej fary pôvodne neuvažoval s využitím podkrovných priestorov, no počas stavby sa tieto plány zmenili a i tu boli vytvorené obytné miestnosti. Po príchode p. farára Eštoka bol farársky byt oddelený od podkrovia. Na poschodí boli následne vytvorené dva nové , samostatné byty (kaplánsky byt a hosťovský apartmán). V suteréne fary sa nachádza zborová miestnosť. V roku 2011 bola fara zateplená a rovnako realizovaná nová fasáda. (O stavbe fary nájdete informácie aj v časti história, v prepise "história novej fary" ktorú na posviacke v roku 1974 čítal br. farár Mišina)