Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Záriečie

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. (Mk 16, 15)

SLUŽBY BOŽIE POČAS ADVENTU 2023

1.adventná nedeľa (3.12.2023)
9:30 Záriečie s VP
11:00 Zbora
(14:30 Adventné popoludnie v KD Záriečie)
2.adventná nedeľa (10.12.2023)
8:30 Záriečie - spoveď s VP
9:30 Záriečie
11:00 Zbora
13:30 Dubková s VP
15:00 Lúky s VP
3.adventná nedeľa (17.12.2023)
8:30 Záriečie - spoveď s VP
9:30 Záriečie
11:00 Zbora s VP
13:30 Vydrná s VP
15:00 Mestečko s VP
4.adventná nedeľa (24.12.2023)
9:30 Záriečie

 

 

SLUŽBY BOŽIE POČAS VIANOC 2023

Štedrý deň (24.12.2023)
15:00 Zbora
17:00 Záriečie
1.sviatok vianočný (25.12.2023)
9:30 Záriečie
11:00 Zbora
2.sviatok vianočný (26.12.2023)
8:30 Záriečie VP
9:30 Záriečie
11:00 Zbora
Závierka občianskeho roka (31.12.2023)
15:30 Zbora
17:00 Záriečie
Nový rok (1.1.2024)
9:30 Záriečie
11:00 Zbora
Zjavenie Krista Pána mudrcom (6.1.2024)
9:30 Záriečie
11:00 Zbora
 

 

______________________________________

 

 

Veríme, že Božie slovo má moc meniť naše životy a nestratilo na svojej večnej hodnote. Viac na Biblia.sk