Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Záriečie

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. (Mk 16, 15)

Denný letný klub 2024

Správa o živote CZ za rok 2023

OZ LA-VI-NA a tvoje 2%

Priatelia, bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Opäť je možné podporiť naše OZ LA-VI-NA poukázaním 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Všetky vyzbierané financie budú použité na misijnú prácu v cirkevnom zbore Záriečie, najmä na podporu letných táborov a víkendoviek. Tlačivá si môžete stiahnuť priamo z odkazu, alebo zobrať vytlačené v kostole.

Inštalácia zborovej farárky Simony Devečkovej

28. januára 2024 sa konala slávnosť inštalácie zborovej farárky. Do úradu ju uviedol senior Turčianského seniorátu Marián Kaňuch.
28.1.2024 - Slávnosť inštalácie zborovej farárky
Služby Božie sa konajú pravidelne každú nedeľu:

9:30 Záriečie

11:00 Zbora

 

______________________________________

 

 

Veríme, že Božie slovo má moc meniť naše životy a nestratilo na svojej večnej hodnote. Viac na Biblia.sk