Nezostávajte sami!

Príďte medzi nás! Sme spoločenstvo kresťanov, v ktorom môžete nájsť svoj domov.

Služby Božie 

 
5. pôstna nedeľa 26.3.2023
Záriečie 8:30  Večera Pánova so spoveďou
Záriečie 9:30  Pašiové Služby Božie 
Zbora 11:00 Pašiové Služby Božie
Priamy prenos SB zo Záriečia na linku nižšie
https://youtube.com/live/94Cgvu4G5e8?feature=share
 
2 % z daní
V roku 2022 ste cez 2% z daní venovali 2.142,15 eur, z ktorých boli podporené tábory a víkendové stretnutia. Možnosť podporiť takýmto spôsobom túto prácu je možné aj tento rok. Dole na linku je tlačivo na stiahnutie, ktoré treba vypísať, podpísať a spolu s dokladom o zaplatenej dani od zamestnávateľa priniesť do 25. apríla na faru alebo do 30. apríla na príslušný daňový úrad. 
https://ecav.zariecie.sk/wp-content/uploads/Vyhlasenie2023.pdf
 

 

 

"Ty si Hospodin, ktorý ma vidí" 1. Mojžišova 16,13
Heslo pre rok 2023 

 

Prihláška na víkendovku Royal Rangers!

Pozývame všetky deti na víkendovku Royal Rangers 2.3. – 4.3.2023 (štvrtok - sobota)! Máme pre vás prichystaný program na celý víkend. Hry, výlet, odbornosti, šport a iné. Naučíte sa nové zručnosti prežitia v prírode a kresťanské princípy. Prihláste sa ešte dnes!

Online prihláška TU

Zborový časopis

Vydávanie časopisu z prevádzkových a personálnych dôvodov je momentálne nastavené ako občasník

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Záriečie

Veríme, že Božie slovo má moc meniť naše životy a nestratilo na svojej večnej hodnote. Viac na Biblia.sk

Kontaktujte nás

Potrebujete poradiť, pomôcť, alebo len nám napísať?