Header

23.jpg


openbible
  Zamyslenie 

    Martin Melišík: Veď ja ťa poznám (19.7.2016)

         Jana Nunvářová: Choroby (14.7.2016)   

  

                                        POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým ochotným, ktorí sa zapojili do tohtotýždňovej brigády vo vnútri kostola. Všetky naplánované práce sa stihli v predstihu. Je to vďaka ochote a obetavosti zúčastnených, tých čo prispeli občerstvením a všetkým, ktorým akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Naďalej pokračujú práce v obkopaní kostola. Ak by mal niekto vôľu pomôcť i pri týchto prácach, ohláste sa u brata dozorcu J. Ofúkaného (0911 - 148 415).

Čoskoro prinesieme fotografie stavu po vykonaných prácach.

 

    

<stranky k oprave tu>

    
                    AKTUÁLNE OZNAMY 
CIRKEVNÉHO ZBORU 

 

           Služby Božie 24. júla 2016

         9. nedeľa po Svätej Trojici  

                                                          

         Začiatok Služieb Božích:   Zbora 8:00, Záriečie 9:30  

                                    (v Záriečí vystúpenie detí pri ukončení tábora)

                   Téma kázne:          

              zňový text:        

              Káže:                      domáci brat farár Miroslav Eštok

                Epištola:                                    

                 Evanjelium:                

           Téma piesní:      "Dúfanie v Boha"        

                   Piesne /ES/:     K190/97/K200/461/A80            

 

          _________________________________________________________

 Od 1. mája 2016 až do odvolania je domáci brat farár administrátorom CZ Košeca. 

                         V nedeľu 17. júla 2016 slúži aj na Službách Božích v Košeci o 8:00.                                                       

 

                                    PRIPRAVUJEME                 

 

 

           L E T NÉ  TÁBORY  pre  deti   dorast

 

 

                   Detský tábor /7 - 12 rokov/

             Liptovský Hrádok - Janoškov dom

                          17. - 22. júla 2016

                    Prihlasovanie na tábor je ukončené.

                                     info: M. Eštok 0918 / 828 315

 

 

       Stanový tábor Royal Rangers /8 - 15 rokov/

                          Lazy pod Makytou

                         3. - 7. augusta 2016

                                   info: P. Janíčková 0908 / 862 830

 

 

                 Dorastový tábor /12 - 15 rokov/

                                 Matejková

                         8. - 14. augusta 2016

                   EŠTE 11 VOĽNÝCH MIEST!!!

                                    info: R. Bajanová 0948 / 233 394

 

 

                                    Letný tábor KLUBU Z-246

                                         Párnica

                              20. - 25. augusta 2016

                              Prihláška a info ››› TU

 

 

 

   

 

 

Tranoscius, a. s. so sídlom v Liptovskom Mikuláši a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Liptovskom Mikuláši

 

            vyhlasujú  LITERÁRNU SÚŤAŽ

 

        TRANOVSKÉHO MIKULÁŠ

 

Cieľom súťaže je objavovať nové talenty z radov evanjelickej mládeže a dospelých v písaní poézie a prózy, podnecovať ich v literárnej tvorbe, rozvíjať a upevňovať ich umelecké danosti, ktoré budú prezentované evanjelickej verejnosti a tak vychovávať novú generáciu literárne činných osobností v slovenskej spoločnosti.

 

TÉMA SÚŤAŽE: Duchovno-mravné hodnoty v živote

 

UZÁVIERKA SÚŤAŽE:  november 2016

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV: marec 2017

 

Kategórie súťažiacich:

 

1. kategória: mladší žiaci (1. - 4. ročník ZŠ)

 

2. kategória: starší žiaci (5. - 9. ročník ZŠ)

 

3. kategória: žiaci stredných škôl

 

4. kategória: študenti vysokých škôl

 

5. kategória: dospelí

 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O SÚŤAŽI SPOLU S TLAČIVOM PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE vám radi poskytneme na Farskom úrade v Záriečí.

 

      Z

      B

      O

Krsty:

Klára Patáčiková (Záriečie) krst Záriečie 12. mája 2016

 

      R

      O

      V

Sobáše:

Jana Hamšíková (Vieska) a Juraj Pecka (Vydrná) 23. júla o 13:00 v Záriečí

Miriama Jancíková (Záriečie) a Marián Albert (Dohňany) 7. mája 2016 v Záriečí

      Á

 

      M

      A

      T

      R

       I

      K

      A
   

 

Posledná rozlúčka:  

 

Pavel Kúdelka vo veku 80 rokov

Posledná rozlúčka - 23. júla o 16:00 v Mestečku

 

Pavel Brtiš vo veku 78 rokov

Posledná rozlúčka - 9. júla 2016 v Záriečí

 

Pavol Valko vo veku 63 rokov

Posledná rozlúčka - 6. júla 2016 v Dubkovej.

                   Milodary a p ríhovorné modlitby   k nedeli 10. júla 2016  

  
  • Pri pohrebe Pavla Valka venuje pozostalá rodina pre potreby cirkevného zboru 100 eur.
  • Pri pohrebe Pavla Brtiša venuje pozostalá rodina pre potreby cirkevného zboru 100 eur. 
  • Pri spomienke na 30. výročie úmrtia Štefana Hlinku a 24. výročie úmrtia jeho manželky Anny venujú pre potreby cirkevného zboru deti s rodinami 40 eur.
  • Pri 30. výročí úmrtia otca a starého otca venuje bohuznáma rodina pre potreby cirkevného zboru 60 eur.
  • Bohuznáma sestra pri prislúžení Večere Pánovej venuje pre potreby cirkevného zboru 50 eur. 

 

                                           Neprestajne sa modlite.  
                                               1.Tesalonickým 5:17
 

      Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba,

      aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.                                                        List Jakuba 5:16

 

    Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
                                   lebo ochotného darcu miluje Boh. 

                                                  2. Korintským 9:7

 E-Biblia

 Nájdi svoju elektronickú verziu BIBLIE:

      www.biblia.sk     

           www.bibliaaty.sk     

                   www.mojabiblia.sk    

                                 biblia 

  

 MLÁDEŽ
 DORAST
 DETI

 

 

 Časy pravidelných stretnutí:

 

 KLUB "Z-246" (Mládež) Záriečie: piatok 19:00 v Zborovom dome.

 Dorast Záriečie: sobota 17:30 v Zborovom dome.

 Dorast Zbora: piatok 18:00 v Zborovom dome. 

 Modlitebné stretnutie Záriečie: nedeľa 8:45 v sakristii. 

 Besiedka Záriečie: nedeľa 9:30. 

 Besiedka Zbora: nedeľa 11:00 v Zborovom dome.

 Klub Royal Rangers Záriečie: štvrtok 17:00 Zborová miestnosť na fare.

 

               V prípade záujmu o kontakt s jednotlivými skupinami 

                                 píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 PONUKA

 Stále platí ponuka
 bezplatného zapožičania
 GPS navigácie Tomtom via 125.

 Info na fare.

 

 Rovnako platí ponuka

 čierno-bieleho kopírovania a tlače

 dokumentov (A3, A4)

 POZOR - už aj FAREBNÁ tlač!

 

                                                         Novinka: 

                                              Viazanie krúžkovou kovovou väzbou

                                              (do 140 strán)

 

Návštevnosť (od 1.9.2013): 
 SEO

 

 

 

Joomla templates by a4joomla