Header

68.jpg


openbible
  Zamyslenie 

    Ján Ofúkaný: Preto ja tak bežím! (25.8.2016)

       Martin Melišík: Spoločný menovateľ (17.8.2016)

                            REKONŠTRUKCIA KOSTOLA

 

                                       <STRÁNKY K OPRAVE TU>

            Stránky sú doplnené o priebeh brigády i správu o návšteve pamiatkárov.

  Ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť fotografií, ktorá je spôsobená zrušením podpory platformy PICASAWEB, na ktorej sú fotografie uložené. Na sprístupnení pracujeme.

 

    
                    AKTUÁLNE OZNAMY 
CIRKEVNÉHO ZBORU 

 

 Posledná rozlúčka: Štefan Zbytovský vo veku 67 rokov,

 Záriečie štvrtok 25. augusta o 16:00

 

          Služby Božie 28. augusta 2016

         14. nedeľa po Svätej Trojici  

                                                          

                  Začiatok Služieb Božích:   Zbora 8:00, Záriečie 9:30 

          Téma kázne:                Vďačnosť je ovocím Ducha

              zňový text:    

              Káže:                                   domáci brat farár Miroslav Eštok                   

                 Epištola:                       

                   Evanjelium:               

            Téma piesní:       POKORA

                    Piesne /ES/:      190,543,198,313,A50                 

                                           ________________________________________________________________

  Od 1. mája 2016 až do odvolania je domáci brat farár administrátorom CZ Košeca.                                                                                                                    

 

                                    PRIPRAVUJEME                 

 

 

                                     Letný tábor KLUBU Z-246

                                         Párnica

                              20. - 25. augusta 2016

                                 PRÁVE PREBIEHA

 

    

 

                                   ZBOROVÝ DEŇ

                                  4. septembra 2016

 

                                                 Hostia:

         Slavomír Slávik, riaditeľ Evanjelizačného strediska

                             a hudobná skupina EVS Band.

 

  Program:

   9:30               Služby Božie (v Záriečí) spojené

                             s Požehnaním detí na začiatku školského roka

                             a Spoveďou s Večerou Pánovou 

   11:30               Spoločný obed (V prípade, že máte záujem o spoločný obed,

                                                           prihláste sa na tel. čísle: 0903 - 641 053 do 24. 8. 2016.

                                                           Obed bude len pre prihlásených!)

   13:00              Hlavný popoludňajší program EVS

   

 

                                        Program bude priebežne aktualizovaný.

                 

 

      Z

      B

      O

Krsty:

Tamia Roučková (Púchov), krst Záriečie 7. augusta 2016

Ema Dundeková (Záriečie), krst Záriečie 31. júla 2016 

Klára Patáčiková (Záriečie) krst Záriečie 12. mája 2016

 

      R

      O

      V

Sobáše:

Jana Hamšíková (Vieska) a Juraj Pecka (Vydrná) 23. júla 2016 v Záriečí

 

      Á

 

      M

      A

      T

      R

       I

      K

      A
   

 

Rozlúčili sme sa s nádejou vzkriesenia:  

Jozef Hoško, Vydrná, vo veku 95 rokov, posledná rozlúčka 19. augusta 2016

Emil Minár, Záriečie, vo veku 70 rokov, posledná rozlúčka 13. augusta 2016

Jaroslav Hlinka, Zbora, posledná rozlúčka 31. júla 2016

Pavel Kúdelka, Mestečko,  vo veku 80 rokov, posledná rozlúčka 23. júla 2016

Pavel Brtiš, Záriečie, vo veku 78 rokov, posledná rozlúčka 9. júla 2016

Pavol Valko, Dubková,  vo veku 63 rokov, posledná rozlúčka 6. júla 2016 

                   Milodary a príhovorné modlitby   k nedeli 21. augusta 2016  

  
  • Pri pohrebe Jozefa Hošku venuje manželka s deťmi na cirkevné účely 100 eur.
  • Pri spomienke na 2. výročie úmrta sestry Heleny Mišinovej venuje dcéra na opravu kostola 20 eur.
  • Pri spomienke na 6. výročie úmrtia Viktora Dusalu venuje manželka a deti pre potreby cirkevného zboru 50 eur.
  • Pri spomienke na nedožité 90-te narodeniny Jozefa Daníka a nedožité 80-te narodeniny manželky Dagmar venuje rodina na cirkevné účely 50 eur. 
  • Bohuznáme sestry venujú na opravu kostola 200 eur.
  • Bohuznáma rodina z Vydrnej venuje na opravu kostola 100 eur.

 

                                           Neprestajne sa modlite.  
                                               1.Tesalonickým 5:17
 

      Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba,

      aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.                                                        List Jakuba 5:16

 

    Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
                                   lebo ochotného darcu miluje Boh. 

                                                  2. Korintským 9:7

 E-Biblia

 Nájdi svoju elektronickú verziu BIBLIE:

      www.biblia.sk     

           www.bibliaaty.sk     

                   www.mojabiblia.sk    

                                 biblia 

  

 MLÁDEŽ
 DORAST
 DETI

 

 

 Časy pravidelných stretnutí:

 

 KLUB "Z-246" (Mládež) Záriečie: piatok 19:00 v Zborovom dome.

 Dorast Záriečie: sobota 17:30 v Zborovom dome.

 Dorast Zbora: piatok 18:00 v Zborovom dome. 

 Modlitebné stretnutie Záriečie: nedeľa 8:45 v sakristii. 

 Besiedka Záriečie: nedeľa 9:30. 

 Besiedka Zbora: nedeľa 11:00 v Zborovom dome.

 Klub Royal Rangers Záriečie: štvrtok 17:00 Zborová miestnosť na fare.

 

               V prípade záujmu o kontakt s jednotlivými skupinami 

                                 píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 PONUKA

 Stále platí ponuka
 bezplatného zapožičania
 GPS navigácie Tomtom via 125.

 Info na fare.

 

 Rovnako platí ponuka

 čierno-bieleho kopírovania a tlače

 dokumentov (A3, A4)

 POZOR - už aj FAREBNÁ tlač!

 

                                                         Novinka: 

                                              Viazanie krúžkovou kovovou väzbou

                                              (do 140 strán)

 

Návštevnosť (od 1.9.2013): 
 SEO

 

 

 

Joomla templates by a4joomla