Slovenské evanjelizačné stredisko srdečne pozýva na konferenciu EVS 2018.
Konať sa bude 4. – 6. mája 2018 v Piešťanoch, v Dome umenia.

Hlavnými kazateľmi konferencie sú:
Jan Tore Olsen, misionár, evanjelista Nórsko
Roland Werner, predseda proChrist Nemecko
Elke Werner, rečníčka proChrist Nemecko
Jaroslav Petro, farár Obišovce

Vstup je voľný. 

Náš cirkevný zbor organizuje zájazd na sobotňajší program. V prípade záujmu hláste sa do pondelka 30. apríla na fare