Oznamy

 Služby Božie, Nedeľa 18. augusta 2019 9. po sv. Trojici

                                                                      Zbora    8:00                                                        

                                                                    Záriečie   9:30

Na Službách Božích zastupuje br. farár Dušan Vaňko

V prípade pohrebu, či inej nečakanej udalosti zasupuje br. farár Peter Fabok z Lazov p. M.

Od 1. júla je zborový farár Miroslav Eštok ustanovený za farára - administrátora v CZ Púchov. Z toho dôvodu budú SB v Zbore bývať o 8:00

 

 

Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

 Námety na modlitby a milodary

  

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
 
 
Milodary
 
K nedeli 21. júla 2019
Pri krste Liama Jurenku venujú rodičia pre potreby zboru 100 eur
Pri spomienke na zosnulých Jozefa a Antóniu Klusových venuje syn a dcéra s rodinami 50 eur pre potreby zboru
 
K nedeli 14. júla 2019
Pri pohrebe Zuzany Jurenkovej venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 50 eur
Rodina pri 5. výročí úmrtia matky venuje pre potreby zboru 50 eur
Sestra pri 70. narodeninách venuje pre potreby zboru 50 eur