Oznamy

 Služby Božie, Nedeľa 15. septembra 2019 13. po sv. Trojici

                                                                      Zbora    8:00                                                        

                                                                    Záriečie   9:30

           Od 1. júla je zborový farár Miroslav Eštok ustanovený za farára - administrátora v CZ Púchov. Z toho dôvodu budú SB v Zbore bývať o 8:00

Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

 Námety na modlitby a milodary

  

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
 
 
Milodary
 
K nedeli 8. septembra 2019
Potomkovia po Jurajovi Kuchtovi a Anne r. Špalkovej pri príležitoti rodinného stretnutia venujú pre potreby zboru 100 eur
Pri 25. výročí úmrtia Ondreja Gabčana venuje syn Štefan pre potreby zboru 50 eur
Pri pohrebe Oľgy Mišúnovej venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 50 eur
Pri pohrebe Dušana Repiského venuje svokra pre potreby zboru 50 eur
Pri sobáši Andrey Chovancovej a Andreja Bobáka venuje rodina pre potreby zboru 100 eur
 
K nedeli 1. septembra 2019
Pri 10. výročí úmrtia Evy Zaťkovej venuje syn pre potreby zboru 50 eur
Sestra pri 70. narodeninách venuje pre potreby zboru 50 eur