Oznamy

Pôstne večerné Služby Božie

Na základe odporúčania vlády SR a rozhodnutia vedenia ECAV sa na dva týždne, s účinnosťou od utorka 10. marca nebudú konať Služby Božie, ani iné zborové podujatia, okrem pohrebov.

Nedeľné Služby Božie

Na základe odporúčania vlády SR a rozhodnutia vedenia ECAV až do odvolania, s účinnosťou od utorka 10. marca nebudú konať Služby Božie, ani iné zborové podujatia, okrem pohrebov.

Prenos pobožnosti z kostola o 9:30 na youtube kanáli https://www.youtube.com/channel/UC7OM9ufDV5BUwCrtOR6G2cg?view_as=subscriber

Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

 

 Námety na modlitby a milodary

 

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
Modlitby
 
Milodary
K nedeli 1. marca 2020
Pri pohrebe Emílie Putalovej venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 20 eur
Pri pohrebe Anny Ozimej venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 100 eur
Pri nedožitých 82. narodeninách Kamila Madudu venuje manželka s deťmi pre potreby zboru 40 eur
Pri krste Matúša Bašku venuje rodina pre potreby zboru 30 eur
 
K nedeli 23. februára 2020
Pri 60. výročí svadby venujú manželia z vďačnosti za Božie požehnanie počas prežitých spoločných rokov pre potreby zboru 100 eur
Pri pohrebe Boženy Mikáčovej venujú deti pre potreby zboru 100 eur