Oznamy

Biblická hodina, Utorok 19. februára 2019 o 17:00 v Záriečí, v zborovom dome

Služby Božie, Nedeľa 24. februára 2019, nedeľa po Deviatniku

                                                          Záriečie   9:30 

                                                      Zbora    11:00 v zborovom dome

Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

 Námety na modlitby a milodary

  

 

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
 
Milodary
 
K nedeli 10. februára 2019
Bohuznáma rodina z Dubkovej venuje pre potreby zboru 100 eur