Oznamy

 Služby Božie, Nedeľa 20. októbra 2019 18. po sv. Trojici

                                                                      Zbora    8:00                                                        

                                                                    Záriečie   9:30

    V nedeľu 27. októbra sa počas Služieb Božích uskutoční konvent pre voľbu biskupa Východného dištriktu. Navrhnutí sú traja kandidáti

Mgr Dušan Cina, riaditeľ biskupského úradu VD

Mgr. Katarína Hudáková, emeritná seniorka, farárka v CZ L. Ondrej

Mgr Peter Mihoč, tajomník biskupa VD

      Od 1. júla je zborový farár Miroslav Eštok ustanovený za farára - administrátora v CZ Púchov. Z toho dôvodu budú SB v Zbore bývať o 8:00

Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

 Námety na modlitby a milodary

  

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
 
 
Milodary
 
K nedeli 29. septembra 2019
- Sestra pri 70. narodeninách s vďakou za Božie požehnanie a ochranu brata pri operácii venuje pre potreby zboru 50 eur
- Brat venuje pre potreby zboru 100 eur
 
K nedeli 22. septembra 2019
- Pri pohrebe Anny Behrovej venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 100 eur
- Pri 5. výročí úmrtia Štefana Pastorka venuje manželka a deti s rodinami pre potreby zboru 200 eur
- Pri nedožitých 100. narodeninách Boženy Gardoňovej a jej 15. výročí úmrtia venujú deti s rodinami pre        potreby zboru 250 eur. Zároveň si spomínajú na svojho otca Štefana Gardoňa a jeho 35. výročie úmrtia
- Pri sobáši Oľgy Furovej a Štefana Fojtíka venujú manželia na mládež 100 eur, rodičia Furoví pre potreby       zboru 100 eur
- Pri sobáši Radovana Jancíka a Martiny Hybkej venujú manželia pre potreby zboru 50 eur
- Pri sobáši Andreja Bruna a Petry Gabkovej venujú manželia pre potreby zboru 20 eur
- Sestra pri 70. narodeninách s prosbou o zdravie pre syna venuje pre potreby zboru 100 eur
- Rodina z Mestečka venuje pre potreby zboru 100 eur