Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

Služby Božie

17. júna 2018, 3. nedeľa po sv. Trojici

Záriečie  9:30

Zbora    11:00

Počas SB bude vykonaná na zborovom konvente voľba predsedníctva cirkvi.

Za generálneho biskupa kandidujú:   

Ivan Eľko, farár v Nitre

Sidónia Horňanová, farárka v Modre kráľovej a seniorka bratislavského seniorátu

Katarína Hudáková, farárka v L. Ondreji a seniorka Liptovsko-oravského seniorátu

Marián Kaňuch, farár v Žiline a senior nášho seniorátu

rozhovor s kandidátmi si môžete prečítať tu:

http://evanjelickajednota.sk/images/na-stiahnutie/Reformacne_listy/RL-2018/Volebna-priloha-RL-18-2018.pdf

Milodary a príhovorné modlitby 

  
  •  

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16