Oznamy

Večera Pánova     Zelený  štvrtok 18:00, Záriečie

                                     Veľký piatok 8:30, Záriečie

 

Služby Božie,    19. apríla 2019, Veľký piatok   

                                                      Záriečie   9:30 (pašiové Služby Božie)

                                                      Zbora    11:00 (pašiové Služby Božie) 

Slávnostné Služby Božie, Nedeľa 21. apríla 2019 1. sviatok veľkonočný

                                                      Záriečie   9:30 

                                                      Zbora    11:00 

Služby Božie, pondelok 22. apríla 2019, 2. sviatok Veľkonočný

                                                    Záriečie   9:30

Folklórna skupina Mestečko v spolupráci s obcou Mestečko a cirkevným zborom Záriečie vás pozýva na SPIEVANIE Z TRANOSCIAV sobotu 20. apríla o 18:00 v dome kultúry v Mestečku. Spievať sa budú známe i menej známe, pôstne a veľkonočné piesne  z Tranovského kancionála. Spievať sa bude podľa vytlačených programov. 

V nasledujúcom linku si môžete stiahnuť 1. číslo evanjelických novín

http://ecav.sk/?p=spravodajstvo%2FSPRecav%2Fevanjelicke_noviny_-_uz_aj_online&fbclid=IwAR0FX2pFzcv3b96M5XH37vPGlA0P3LzFgy_fO73lzVUzq1lmmsURB1lkoDk

 

2% z daní pre prácu s mládežou v CZ

V tomto roku môžete podporiť prácu v CZ 2% z daní cez OZ Prameň spod Makyty. Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke http://www.lazypodmakytou.ecav.eu/obcianske-zdruzenie/ , prípadne zobrať z vitrínky pred kostolom, potom vypísané spolu s potvrdením o zaplatenej dani doniesť na faru do 25.4. 2019

 

Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

 Námety na modlitby a milodary

  

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
 
Milodary
 
K nedeli 7. apríla 2019
Pri pohrebe Štefana Chovanca venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 100 eur
Pri pohrebe Miroslava Kováčika venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 50 eur
Pri pohrebe Moniky Kubašovej venuje manžel pre potreby zboru 30 eur
Pri uložení urny Jána Ozimého venuje rodina pre potreby zboru 50 eur
Katarína Túčková pri 90. narodeninách venuje pre potreby zboru 100 eur
Pri nedožitých 80. narodeninách Jaroslava Hlinku venuje manželka s rodinou pre potreby zboru 50 eur
Pri 20. výročí úmrtia Gustáva Čmela venuje dcéra pre potreby zboru 30 eur
 
K nedeli 31. marca 2019
Sestra na opravu kostola venuje 50 eur
Pri 1. výročí úmrtia Zuzany Pastorkovej a 8. výročí úmrtia jej manžela Jozefa si spomínajú deti s rodinami a pre potreby zboru venujú 80 eur
Sestra s rodinou pri 70. narodeninách venuje pre potreby zboru 50 eur
Rodina pri 5. výročí úmrtia otca a 23. výročí úmrtia brata venuje pre potreby zboru 50 eur