Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

Služby Božie

12. augusta 2018, 11. nedeľa po sv. Trojici

Záriečie  9:30 Služby Božie 

Zbora   11:00 Služby Božie 

Služby Božie vedie a káže br. Igor Mišina, emeritný biskup VD ECAV

Milodary a príhovorné modlitby 

  

Nedeľa 22. júla 2018

  • Pri krste Michaely Martinkovej venujú rodičia  venujú rodičia a starí rodičia pre potreby zboru 30 eur

Nedeľa 29. júla 2018

  • Pri krste Mateja Piovára venujú rodičia  venujú rodičia  pre potreby zboru 50 eur
  • Manželia s rodinou pri uzatvorení sobáša venujú pre potreby zboru 200 eur
  • Pri pohrebe Evy Olšákovej r. Gajdošovej venuje syn pre potreby zboru 70 eur
  • Pri 10. výročí úmrtia manžela, otca a st. otca venuje rodina 100 eur pre potreby zboru

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16