Oznamy

 Služby Božie, Nedeľa 23. júna 2019 1. po sv. Trojici

                                                             Záriečie   9:30

 

 

V nasledujúcom linku si môžete stiahnuť 2. číslo evanjelických novín

http://ecav.sk/files/user/evanjelicke_noviny_2019-2.pdf

Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

 Námety na modlitby a milodary

  

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
 
 
Milodary
 
K nedeli 9. júna 2019
Pri pohrebe Natálie Vráblovej venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 80 eur
Rodina s vďačnosti za Božie požehnanie venuje pre potreby zboru 100 eur
Eva Hajská pri životnom jubileu 70 rokov venuje pre potreby zboru 100 eur
 
K nedeli 2. júna 2019
Pri pohrebe Vierky Dundekovej venuje pozostalá rodina pre potreby zboru 150 eur