Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

Služby Božie

21. októbra 2018, 21. nedeľa po sv. Trojici

 

Záriečie  9:30 Služby Božie 

Zbora   11:00 Služby Božie 

Služby Božie vykoná Ivan Klinko - študent teológie

Domáci br. farár je pozvaný za slávnostného kazateľa do Trnavy

 

 

 

 

 Námety na modlitby a milodary

  

 

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
 
Milodary

K nedeli 7. októbra 2018

Bohuznáma sestra venuje pre potreby zboru 50 eur

K nedeli 14. októbra 2018

Pri pohrebe Johany Kuchtovej venuje syn a dcéra s rodinami pre potreby zboru 30 eur

Pri pohrebe Boženy Behrovej venuje pozostalá rodina 50 eur pre potreby zboru