Hlasovanie za projekt LA-VI-NA

Aké je dobré a milé, keď sú priatelia spolu!
Je to ako najvzácnejší krém na tvári, ako balzam na dušu.
Je to ako rosa na pahorkoch Nízkych Tatier, čo padá na naše krásne zelené doliny.
Tam udeľuje Boh požehnanie a život naveky.

Hlasovanie je verejné, hlasovať môžu aj vaši priatelia, známi, rodina. Hlasujeme do 14. júna

Ďakujeme za každý hlas pre LA-VI-NA, o.z.