Header

61.jpg

Výber z programu 380. výročie Tranoscia - MYJAVA
Vystúpenie členov FS Mestečanka a ďalších členov CZ Záriečie v myjavskom kostole /pridané: 23.11.2016/

  Spievanie v predvečer pamiatky zosnulých
/pridané: 23.11.2016/

 

 Nový klip skupiny ONE WAY
Realizácia: Martin Jancík /pridané: 16.3.2015/

   
   
 Sláva buď Tobě Bože náš
Zaznamenané na SB 5.10.2014
Realizácia: MM /pridané: 15.11.2014/
 

Záznam služieb Božích: Záriečie 24.12.2013
Audiozáznam štedrovečerných služieb Božích
Realizácia: MM /pridané: 24.12.2013/

 

 Záznam služieb Božích: Záriečie 22.12.2013
Audiozáznam SB, IV. adventná nedeľa 
Káže a liturguje: Miroslav Táborský
Realizácia: MM  /Pridané: 23.12.2013/ 
 

 Zbor bez mena. Vystúpenie na SB v Zbore
IV. adventnú nedeľu 22.12.2013 
Realizácia: MM  /Pridané: 22.12.2013/ 

 
   
Záznam služieb Božích: Záriečie 24.11.2013
Audiozáznam SB, nedeľa večnosti. 
Realizácia: MM  /Pridané: 24.11.2013/ 
  Záznam služieb Božích: Záriečie 8.12.2013
Audiozáznam SB, II. adventná nedeľa 
Realizácia: MM  /Pridané: 9.12.2013/ 
 
 
 
Táborové kecy :))))
Video pripravné k dorastovému táboru 2013
Realizácia: M.Jancík  /Pridané: 26.8.2013/ 
  Slávnosť konfirmácie 2013
26.5.2013, Svätá Trojica, Konfirmácia.
Realizácia: M.Dundek /Pridané: 27.7.2013/ 
 
 
     

 

Pieseň Tranoscius 537
Z hlubokosti, své těžkosti /Pridané: 16.11.2012/

XX

 

K Tebe ó Bože môj
Pieseň 519 spievaná na pamiatke zosnulých /Pridané: 16.11.2012/

 

 

Potáborový pozdrav z dorastového tábora
vo Veľkom Slavkove

Pozdrav účastníkov dorastového tábora vo Veľkom Slavkove na službách Božích 19.8.2012 /Pridané: 21.8.2012/

 

 

Kázeň Rastislava Hvožďaru 3.6.2012 
Kázeň Slova Božieho Rastislava Hvožďaru na slávnosti konfirmácie v Záriečí 3.6.2012 Realizácia záznamu: Marián Dundek /Pridané: 19.8.2012/

 

 

 

Ekumenická bohoslužba - 120 výročie DHZ Lúky 
Spoločná bohoslužba pri príležitosti 120. výročia DHZ Lúky RK kostol Lúky pod Makytou - 6.5.2012 Realizácia záznamu: Marián Dundek /Pridané: 25.7.2012/

 

 

 

Victimae Paschali Laudes 
Veľkonočná sekvencia z 11. storočia, spievajú členovia mužského speváckeho zboru pod vedením Ivany Sabanošovej /Pridané: 8.4.2012/

 

 

 

Kristus vstal zmŕtvych, Haleluja 
Veľkonočná pieseň v podaní mužského speváckeho zboru, pod taktovkou Ivany Sabanošovej (Záriečie) /Pridané: 8.4.2012/

 

 

 

Nastal nám čas preradostný 
Záver slávnostných služieb Božích na veľkonočnú nedeľu (Záriečie) /Pridané: 8.4.2012/

 

 

 

Kristus Pán vstal, radujme sa! 
Tri verše z piesne Ev. spevníka 137 - zaznamenaná na veľkonočnú nedeľu 2012 (Záriečie) /Pridané: 8.6.2012/

 

 

 

Pieseň z Tranoscia 427 
Ach zustaň svou milostí - v zárieckom nápeve (Záriečie) /Pridané: 21.1.2012/

 

 

 

Pieseň z Tranoscia 57 
Máme se všickni v tento čas radovat, služby Božie I. sviatok vianočný (Záriečie) /Pridané: 25.12.2011/

 

 

 

Hrad prepevný 

25.9.2011 na slávnosti Pamiatky posvätenia chrámu (Záriečie) /Pridané: 14.12.2011/

 

 

 

Žalm 84 
Slávnostný Žalm, liturguje Štefan Gabčan, rodák zo Záriečia /Pridané: 14.12.2011/

 

 

 

My sme tu všetci jedna rodina 
Besiedka Záriečie+Zbora 25.9.2011 (Záriečie) /Pridané: 14.12.2011/

 

 

 

"Vykročme vpred" 
Pieseň hudobnej skupiny All4You /Pridané: 7.12.2011/

 

 

 

Liturgia Večere Pánovej 
Slová ustanovenia, Baránok Boží (Záriečie) /Pridané: 1.12.2011/

 

 

 

Pieseň z Tranoscia 346 
Pieseň Pochválen budiž Pán Buh náš, spievaná na službách Božích v Záriečí /Pridané: 28.11.2011/ 

 

 

 

Prišiel k nám Boží Syn
Ukážky piesní z vianočného CD mužského speváckeho zboru /Pridané: 28.11.2011/ 

 

 

Reportáž o Mužskom zbore (X.2011) 
Reportáž Púchovskej televízie /Pridané: 1.11.2011/

 

 

 

Ježiši drahý poklad môj 
Pieseň 453 spievaná v zárieckom kostole /Pridané: 1.11.2011/ 

 

 

Konfirmácia 2011 
Vysluhovanie sviatosti Večere Pánovej /Pridané: 1.11.2011/ 

 

 

 

Cirkevný zbor Záriečie
(z konfirmačného videa 2011) 

Krátke video s pohľadmi na budovy cirkevného zboru /Pridané: 1.11.2011/ 

 

 

Mužský zbor v poľskom Skoczowe 
z vystúpenia pri príležitosti 30. výročia založenia Mužského speváckeho zboru v Skoczowe /Pridané: 1.11.2011/ 

 
 

 

 

 

Vystúpenie spevokolu (Lazy pod Makytou) 
Zo stretnutia spevokolov /Pridané: 1.11.2011/ 

 

 

Z inštalácie Miroslava Eštoka 

 

 

1974 - Posviacka fary 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla