Header

61.jpg

 

 

II. ETAPA 2017 - LAVICE, KÚRENIE          

 

 

31.8.2017

Upresnil sa postup odstránenia stropných dosiek:

1/ demontáž svietidiel, demontáž stropných dosiek, demontáž priečnej nosnej konštrukcie
2/ očistenie stropu
3/ demontáž neónov
4/ zapucovanie defektov na strope, premaľovanie
5/ inštalácia osvetleniaoltárnej časti

 

9.8.2017

Upresnila sa realizácia nového kúrenia s nasledovnými bodmi:

- pôvodne navrhnuté panely 30x90 sa zmenili na 30x100 (tri do lavice) /na základe návrhu z presbytersba/

- 4 lavice so stĺpmi budú vzľadom na dispozíciu vybavené  panelmi 2ks 30x90cm  2ks 30x60cm 

- úplne zadné (samostatné) lavice budú mať predprípravu na vykurovanie (podla operatívnej dohody sa panely môžu ihneď dokúpiť)

- kúrenie bude zapojené na 4 resp. 6 sekcií s možnosťou spoločného vypínača (je to súčasne predpríprava na vzdialené spúšťanie prostredníctvom mobilu, ovládača a pod.)

- inštalácia bude vedaná káblom (nehorľavá trieda) a to: medzi lavicami - popod drevné podium; v rámci lavice - pod nožnou opierkou.

- panely budú zapojené s možnosťou zapnutia polovičného výkonu (bude ešte konzultované s výrobcom) !!! tento bod nebude po konzultácií s výrobcom realizovaný

- panely budú hnedej farby s troma úchytovými bodmi

- v rámci inštalácie kúrenia budú v prvých laviciach osadené zásuvky (230V) - zásuvky pre  pripájanie v prípade vystúpení kapiel, spevokolu a pod. Súčasne budú vytvorené zásuvky v predných (presbyterských laviciach)

- hlavná kabeláž bude vedená v lištách po obvode kostola, s perspektívou zapustenia do (v budúcnosti) realizováneho cokla. prechod do pola lavíc bude: zadné pole - zasekaním kábla do betonovej podlahy (rozumej beton pod odstranenymi lavicami), predné pole lavíc - vysekanie kanála do súčasnej dlažby, pričom dlažba bude doriešená v rámci doloženia novej dlažby na miesto odstránených dvoch lavíc. 

- pôvodné kúrenie SA NEBUDE DEMONTOVAŤ - zostane ako ochrana panelov, keďže nie je prekážkou pre funkčnosť nového kúrenia. Bude však elektrický odpojené!

 

 

28.7.2017

Zborové presbyterstvo schválilo návrh úpravy lavíc a kúrenia podľa predloženej správy /vid 23.7./. Práce prebehnú v mesiaci august/september. Finálny návrh si môžete pozrieť na obrázku.

schvaleny navrh lavic 2017

 

 23.7.2017

Na 28.7.2017 18:00 bolo zvolané zborové presbyterstvo z dôvodu schválenia návrhu redukcie lavíc v kostole. K rokovaniu obdržali presbyteri spolu s pozvánkou aj krátku správu, ktorú si môžete prečítať tu: Správa k redukcií lavíc.

 

 7.6.2017

Hoci dlhší čas nepribudla na tejto stránke žiadna nová informácia, neznamená to, že nepracujeme :) Počas tohoto obdobia sme riešili záležitosti podľa plánu. Momentálne sa pripravuje projekt kúrenia a usporiadania lavíc, ktorý bude prejednaný a schválený na najbližšom zborovom presbyterstve. Medzi tým prebiehali jednania s potenciálnymi dodávateľmi prác. 

Súčasne sme sa pohli aj v riešení záväzku voči KPU - demontáž stropných dosiek, kedy prebehne v najbližšom období pilotná demontáž troch zadných dosiek pre overenie stavu a plánu prác. 

 

 

 

 

=====================================================================

 Dňa 29.1.2017 prejednalo zborové presbyterstvo obsah prác na rok 2017 s nasledovnými závermi:

 • OPRAVA LAVÍC
  Problém nekvalitnej povrchovej úpravy (lepkavosť) bude vyriešená prelakovaním opierkovej časti lavíc. Zvyšné časti nie je potrebné prelakovať. Ďalšou možnosťou skvalitnenia sedenia je čalúnenie lavíc, ktoré sa s prelakovaním nevylučuje.

 • KÚRENIE (lavice prízemie)
  Súčasné elektrické odporové kúrenia je relatívne vo funkčnom stave. Zvažujeme však jeho výmenu. Minulý rok prebehli jednania s firmami a zvažovali sa nasledovné varianty (podlahové kúrenie riešené v drevenej podeste - toto riešenie je efektívne, ale veľmi nákladné, cena cca. 30.000€; nástenné žiariče - nekomfortné, negatívny plyv pri dlhodobom pôsobení na hlavy sediacih; infra panely pod lavicami - považujeme za optimálne riešenie). Pre rozhodnutie o rekonštrukcií kúrenia bude spracovná energetická štúdia s porovnaním spotreby a efektivnosti vykurovania. Súčasne budú osadené vzorky panelov  v určených laviciach, kde bude možné priamo efekt kúrenia vyskúšať. Až na základe tohoto bude prijaté rozhodutie o výmene kúrenia.

 • REDUKCIA LAVÍC
  Vzhľadom na dlhodobé sledovanie štatistík návštevnosti uvažujeme o zredukovaní počtu lavíc. V súčanosti má náš kostol kapacitu 500 miest - táto nie je využívana ani na veľké sviatky a naplní sa jedine na štedrý večer. Na druhej strane dlhodobo pociťujeme nedostatok miesta pred oltárom pri návštevách, vystúpení spevokolu, detí; a absenciu priestoru pre matky s deťmi, kedy je potrebný priestor s možnosťou opustenia kostola. Preto zvažujeme zníženie počtu miest o 100 ubraním lavíc. K tomuto problému vám predkladáme nasledovnú <ŠTÚDIU>. Súčasťou tohto kroku by malo byť aj zvýšenie rozostupu lavíc, čo tiež prinesie zvýšenie komfortu sedenia.

 • ODSTRÁNENIE STROPNÝCH DOSIEK
  Tento bod predstavuje nesplnenú časť z minulej etapy. Jedná sa o nariadenie KPÚ Trenčín. Aj tu pristúpime k tomuto bodu v dvoch krokoch: realizácia v zadnej časti - prieskumné odstránenie, odstránenie zvyšku. 

 

 12.2.2017 zborový konvent schválil zámer realizácie všetkých troch oblastí s podmienkou prípravy projektovej štúdie s konkrétnym riešením a vyhodnotením.

   

Bratia a sestry! 
Všetky uvedené kroky chceme robiť transparentne, o všetkom sa snažíme informovať na stránke, v časopise ako i v oznamoch na Službách Božích. Sme otvorení Vašim návrhom a pripomienkam a sme za ne vďační. Rovnako ak máte iný návrh, viete o firme, alebo sami chcete pomôcť, ozvite sa. Súčasne znovu opakujeme, že práce rekonštrukcie prebiehajú podľa toho ako nám stačia sily a financie. Preto sa vám môžu zdať veci nedorobené (osekaná omietka atd.). Veríme, že toto prijímete s pochopením a trpezlivosťou. 
Rovnako odporúčame opravu kostola do vašich modlitieb - pamätajúc na to, že skutočný chrám musíme budovať v srdci svojom i v srciach našich spolubratov - a to je oveľa ťažšia úloha, ako premaľovať kostol, či vymeniť kúrenie.
Ak máte vôľu, podporte opravu milodarom. Tieto milodary sú zvlášť evidované.

V prípade dotazov sa obráťte na zborového dozorcu (J.Ofúkaný), kurátora (J.Boško), kantora (M.Melišík)

 

 

 

I. ETAPA 2016 - Odstránenie príčin zemnej vlhkosti - HOTOVO

 

Po osekaní vonkajších omietok do stanovenej výšky bude nasledovať:
(HOTOVO) odstránenie plotu do predzáhradky (mestecké dvere) 

(HOTOVO) odstránenie betónových chodníkov pozdĺž kostola

(HOTOVO) rezanie asfaltu pred priečelím kostola

(HOTOVO) výkopové práce okolo kostola po celom obvode

(HOTOVO) výkop vsakovacích jám 

(HOTOVO) realizácia drenáže a odvodov vôd vrátane dažďových zvodov

(HOTOVO) zásyp drenáže

(HOTOVO) realizácia okapových chodníkov


Nezávislé práce súvisiace s rekonštrukciou:

(HOTOVO) odstránenie lavíc po obvode kostola (interiér)

(HOTOVO) príprava pre osekanie vnútorných omietok do stanovenej výšky

(HOTOVO) odstránenie podesty okolo organa

(JE V PLÁNE 2017) Odstránenie stropných dosiek

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Joomla templates by a4joomla