Header

61.jpg

Kostol v Záriečí

Tolerančný kostol bez veže s trojstrannými emporami bol postavený v roku 1786. Čelná fasáda s vykrajovaným štítom bola doplnená malou vežičkou v roku 1856. Sakristia bola pristavená v roku 1986. V kostole bol renesančný oltár, ktorý záriecká cirkev kúpila z Maríkovej (ten zmizol počas prestavby kostola v 60. rokoch a našiel sa až 31.3.2014 v depozitároch SNM v Martine a Bratislave). Na chóre sa nacházda 1 manuálový, 9 registrový organ, ktorého pôvod sa odhaduje na začiatok 20. storočia (staviteľ nie je známy).

 Pozrite si fotogalériu "Premeny kostola"

Zvonica v Záriečí

Zvonica bola postavená pri cintoríne v roku 1834. Táto nahradila drevenú z roku 1794. Nachádzajú sa tu 3 zvony na elektrický pohon. Pri významných sviatkoch, akým je napríklad pamiatka posvätenia chrámu sa zachováva tradícia ručného - charakteristicky rytmického zvonenia.


Zborový dom v Záriečí

V rámci reštitučného zákona nám Obecný úrad v Záriečí vrátil kantorský byt, ktorý 40 rokov používala ZŠ ako školskú jedáleň. Budova bola vo veľmi zlom stave a zbor sa rozhodol prestavať ju na zborový dom. Ten v súčasnosti slúži celému zboru. V tzv. "hrade" sa konajú stretnutia mládeže, dorastu a iné zborové podujatia. Obnovený zborový dom posvätil 30. júla 1995 Pavol Uhorskai. Pri tejto príležitosti bola odhalená i pamätná doska tunajšiemu učiteľovi a kantorovi Jánovi Gerykovi, ktorý sa tu narodil. Na tabuli je napísané: "V tomto dome sa narodil 29.12.1892 Ján Geryk, ev. učiteľ, etnograf, folklorista a správca Slov. národného múzea". Autorom pamätnej dosky je Igor Mosný z Trenčína.


Fara v Záriečí
(farský úrad, farársky+kaplánsky byt)

Terajšia budova evanjelickej fary (v poradí už tretia) bola posvätená a do užívania odovzdaná v roku 1974. Nahradila tak starú faru, z roku 1873, ktorá bola na bývanie nevyhovujúca. Projekt novej fary pôvodne neuvažoval s využitím podkrovných priestorov, no počas stavby sa tieto plány zmenili a i tu boli vytvorené obytné miestnosti. Po príchode p. farára Eštoka bol farársky byt oddelený od podkrovia. Na poschodí boli následne vytvorené dva nové , samostatné byty (kaplánsky byt a hosťovský apartmán). V suteréne fary sa nachádza zborová miestnosť. V roku 2011 bola fara zateplená a rovnako realizovaná nová fasáda. (O stavbe fary nájdete informácie aj v časti história, v prepise "história novej fary" ktorú na posviacke v roku 1974 čítal br. farár Mišina)

 

Kostol v Zbore

Dňa 7. júla 1991 bol položený základný kameň stavby filiálneho chrámu Božieho v Zbore, ktorý posvätili br. konsenior Ján Zaťko a br. farár Miroslav Hvožďara. Autorom projektu bol Ing. arch. Jozef Lovíšek z Považskej Bystrice. Interiér je dielom architekta Horsta Anlaufa zo Stuttgartu. Posviacka kostola sa konala 17. mája 1992. Jednoloďový sieňový priestor kostola s priznanými konštrukciami krovu je osvetľovaný predovšetkým preskleným priečelím, pred ktoré autor postavil štvorcovú stenu s jednoduchým oltárom. Opačné svetlo prichádza z presklenej vstupnej steny pod sedlovou strechou, ktorá sa zdvíha do veže, ukončenej polvalcom strechy. Nad vchodom do kostola sa na veži nachádza reliéf Lutherovej ruže. Vo veži s hodinovým strojom sa nachádza jeden zvon (elektrifikovaný r.2011). Celému interiéru dominuje prírodné drevo. Oltár, kazteľnica i krstiteľnica je drevená. Na neveľkom chóre sa nachádza dvojmanuálový digitálny organ.


Misijné stredisko Nádej Vydrná

Budova misijneho strediska nádej bola postavená v r. 1891 za farára Pavla Zocha a do roku 1948 slúžila ako ev. cirkevná škola. Po zoštátnení slúžila svojmu účelu len krátko a neskôr tu bola zriadená krajčírksa dielňa i mliekareň. Cirkevný zbrou získal budovu späť výmenou za iný pozemok v roku 1998 (na budovu sa totiž nevzťahoval reštitučný zákon, keďže bola obcou odpredaná). Po svojpomocnej prestavbe a rekonšturkicí, slúži toto dielo najmä ako ubytovacie zariadenie pre tábory, víkendové sústredenia ako i pre zborové účely. Ubytovacia kapacita je 22 lôžok v troch izbách. K dispozícií je veľká spoločenská miestnosť, kuchňa s vybavením a sociálne zariadenia. Nad kopci nad strediskom sa nachádza zvonica.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla