Header

61.jpg

LA-VI-NA

je občianske združenie s lokálnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava prevažne na mladých ľudí.

Ciele našej činnosti:

  • využitie voľného času mladých ľudí v cirkevnom zbore ECAV Záriečie,
  • prevádzka nízkoprahového centra pre mladých,
  • vytvorenie možností pre stretávanie sa,
  • duchovný rast mládeže,
  • športové, záujmové a kultúrne aktivity pre mladých,
  • odbúravanie medzigeneračných rozdielov.

 

 

Kontakt: LA-VI-NA

Záriečie č. 199, 
020 52 Mestečko 
č. účtu: 7217986001/5600

LAVINA sa každoročne uchádza o 2% z Vašich daní.
Ďakujeme za podporu! 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla